/
  • Opzeggen

   We vinden het belangrijk dat ieder lid het naar z’n zin heeft bij onze vereniging. Toch kan het zijn dat je je lidmaatschap bij onze vereniging wilt opzeggen.

   BeĆ«indiging van het lidmaatschap dient voor 1 april te worden gemeld. Het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni 2022.

   Bij tussentijds opzeggen ben je verplicht de contributie tot en met 30 juni te betalen. Ook als je te laat opzegt (dus na 1 april), ben je de contributie voor het gehele daaropvolgend korfbaljaar verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijkend beslissen.

   De JBG en TC moeten elk seizoen bij het KNKV aangeven met hoeveel teams onze vereniging in het nieuwe seizoen gaat deelnemen aan de competitie. Dit doen ze op basis van de ledenaantallen zoals we die na 1 april hebben. Ook daarom is het dus van belang om tijdig aan te geven dat je (kind) stopt het korfballen, zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden hoeveel teams er samengesteld kunnen worden. Wordt er in de zomer pas opgezegd of stop(t) je (kind) per direct midden in het seizoen, dan laat je je team achter met een probleem. Korfballen is een teamsport, we hebben elkaar nodig!

   Download hier het afmeldformulier.