/
  • Contact

  • KV Flamingo's

   Postbus 75

   9285 ZW Buitenpost

  • naammail telefoon
   wedstrijdsecretarisGeertina Leijendekkertc@kvflamingos.nl 0629592469
   jeugdwedstrijdsecretarisJoukje Stuursma joukje_stuursma@upcmail.nl 0624172362
   ledenadministratie Jelly de Poel jellydepoel@gmail.com
  • bestuurnaammail
   voorzitterEtte-Frits Veenstravoorzitter@kvflamingos.nl
   secretarisAntoinette Tabakinfo@kvflamingos.nl
   penningmeesterJelly de Poelpenningmeester@kvflamingos.nl