/
  • Contact

  • KV Flamingo's

   Postbus 75

   9285 ZW Buitenpost

  • naammail telefoon
   wedstrijdsecretarisMariska Wijmaws@kvflamingos.nl 0631252010
   jeugdwedstrijdsecretarisJoukje Stuursmaws@kvflamingos.nl 0624172362
   ledenadministratie Antoinette Postmus ledenadministratie@kvflamingos.nl
  • bestuurnaammail
   voorzitterEtte-Frits Veenstravoorzitter@kvflamingos.nl
   secretarisHieke Stellema info@kvflamingos.nl
   penningmeester Gerda Flikkema penningmeester@kvflamingos.nl