/
  • Commissies

   Binnen een korfbalvereniging gebeuren veel nieuwe ontwikkelingen waar constant op geanticipieerd moet worden. Om deze reden zijn commissies opgericht binnen de club. KV Flamingo's heeft de volgende commissies:

   > Bestuur
   Het eerste aanspreekpunt van de club.
   Voorzitter: Ette-Frits Veenstra
   Secretaris: Hieke Stellema 
   Penningmeester: Gerda Flikkema
   Algemeen bestuurslid: Jan de Jong
   Algemeen bestuurslid: Tineke Klaver 
   Algemeen bestuurslid: Reinold Paauw 

   Contact:
   Voorzitter: voorzitter@kvflamingos.nl
   Secretaris: info@kvflamingos.nl
   Penningmeester: penningmeester@kvflamingos.nl
   Wedstrijdsecretariaat: ws@kvflamingos.nl

   Ledenadministratie:  Antoinette Postmus
   ledenadministratie@kvflamingos.nl

   > PR-Commissie
   Verantwoordelijk voor alle uitingen: website, nieuwsbrief, social media, pers. Maakt ook foto's van activiteiten.
   Contactpersoon bestuur: Hieke Stellema
   Aanspreekpersoon: Elina Wijma
   Leden: Amanda Vlot, Marrit Postma en Elina Wijma
   E-mailadres: prcommissie@kvflamingos.nl
   Contact website: webmaster@kvflamingos.nl

   > TC (Technische Commissie)
   Verantwoordelijk voor de oudere jeugd en regelen alles rondom de opgaven en aanvragen met KNKV en gemeente.
   Contactpersoon bestuur: Reinold Paauw
   Aanspreekpersoon: Mariska Kalsbeek
   Leden: Emiel Flikkema, Janco Slingerland, Mariska Kalsbeek en Reinold Paauw
   E-mailadres: tc@kvflamingos.nl

   > JBG (Jeugdbegeleidingsgroep) 
   Houdt zich bezig met alle zaken rondom de jeugdspelers. Denk hierbij aan teamindeling en trainingstijden. 
   Contactpersoon bestuur: Ette-Frits Veenstra
   Aanspreekpersoon: Joukje Stuursma en Daan Haverhoek
   Leden: Joukje  Stuursma, Daan Haverhoek, Petra Kuipers en Menno Kaldeway
   E-mailadres: jbg@kvflamingos.nl

   > Sponsorcommissie
   Houdt zich bezig met sponsors regelen, sponsorcontracten, reclameborden etc.

   Contactpersoon bestuur: Gerda Flikkema
   Aanspreekpersoon: Sjoukje Boersma
   Leden: Sjoukje Boersma, Hendrik Land en Sjouke Land
   E-mailadres: sponsorcommissie@kvflamingos.nl

   > Clubbinders
   De supportersvereniging van KV Flamingo's.
   Contactpersoon bestuur: Reinold Paauw
   Aanspreekpersoon: Marieke Keizer
   Leden: Hester Haverhoek, Jelle Slofstra, Serena de Kivet, Rikst Broekhuizen, Reinder Zuidhoorn, Minze Hoekstra, Jakob de Vries, Sydo van der Veer en Marieke Keizer
   E-mailadres; clubbinders@kvflamingos.nl

   > G-korfbal
   Houdt zich bezig met alle zaken rondom het G-korfbal: trainingen, toernooien, uitjes.
   Contactpersoon bestuur: Ette-Frits Veenstra
   Aanspreekpersoon: Griet de Vries
   Leden: Attie Kloosterman (alleen fluitist bij toernooien), Hilly Tjalsma, Myrthe Tabak, Martha Bijlstra, Harma Postmus, Christina Kooistra. Nynke Geertsma, Jeanet Dik en Griet de Vries
   E-mailadres: g-korfbal@kvflamingos.nl

   > Activiteitencommissie
   Verantwoordelijk voor activiteiten als ochtendprogramma familiedag, spelochtend met pasen en het oudejaarstoernooi.
   Contactpersoon bestuur: Reinold Paauw
   Aanspreekpersoon: Hendrik Land
   Leden: Hendrik Land, Lieuwe Paauw, Ytje Poelstra, Arnout Wijma, Thea Baas en Sita Veltman
   E-mailadres: activiteitencie@kvflamingos.nl

   > Kledingcommissie
   Verantwoordelijk voor de kleding van de spelers: wedstrijdtenues en trainingspakken.
   Contactpersoon bestuur: Hieke Stellema
   Aanspreekpersoon: Douwina van der Heide
   Leden: Douwina van der Heide en Christina Kooistra
   E-mailadres: kledingcommissie@kvflamingos.nl 

   Facilitaire- en ICT-commissie inclusief kunstgrasveld
   Verantwoordelijk voor het kunstgrasveld en het facilitaire en ICT-gedeelte. 
   Contactpersoon bestuur: Jan de Jong
   Aanspreekpersoon: Jelmer Beerda
   Leden: een heleboel
   E-mailadres: td@kvflamingos.nl

   > Kantinecommissie (veld)
   Regelt alle zaken rondom de kantine: barpersoneel, inkoop etc.
   Contactpersoon bestuur: Gerda Flikkema
   Aanspreekpersoon: Ineke van der Wolf
   Leden: Ineke van der Wolf, Carolien Haverhoek, Jeanet Veenstra en Diete Paauw
   E-mailadres: kantinecie@kvflamingos.nl

   > Materiaalcommissie
   Verantwoordelijk voor het materiaal van de vereniging.
   Contactpersoon bestuur: Jan de Jong
   Aanspreekpersoon: Geertina Leijendekker   
   Leden: Geertina Leijendekker en Baukje Benedictus
   E-mailadres: g.leijendekker@hetnet.nl 

   > Scheidsrechterscommissie
   Verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters.
   Contactpersoon vanuit bestuur: -
   Aanspreekpersoon: -
   Leden: Ette Frits Veenstra, Hieke Stellema, Mariska Kalsbeek en Geertina Leijendekker
   Contact: -                           

   > Sportbeleidsgroep
   De sportbeleidsgroep gaat werken aan een eenduidig beleid dat gebaseerd is op de visie en kernwaarden van onze vereniging. Denk hierbij aan onderwerpen als spelplezier, het opleiden van trainers en coaches, speelstijl, beschikbaarheid spelers nu en in de toekomst, werving jeugd, wisselbeleid op verschillende niveaus, etc.
   Contactpersoon bestuur: -        
   Aanspreekpersoon:  -
   Leden: Aletta Attema, Wietze-Gerrit Wijma, Janco Slingerland en 1x JBG           
   E-mailadres:  -  

   > Vertrouwenscommissie   
   Contactpersoon bestuur: -
   Aanspreekpersoon: -
   Leden: Petra Kuipers en Jelmer Tamminga
   E-mailadres: vertrouwenscommissie@kvflamingos.nl