/
  • Commissies

   Binnen een korfbalvereniging gebeuren veel nieuwe ontwikkelingen waar constant op geanticipieerd moet worden. Om deze reden zijn commissies opgericht binnen de club. KV Flamingo's heeft de volgende commissies:

   > Bestuur
   Het eerste aanspreekpunt van de club.
   Voorzitter: Ette-Frits Veenstra
   Secretaris: Hieke Stellema 
   Penningmeester: Gerda Flikkema
   Algemeen bestuurslid: Jan de Jong
   Algemeen bestuurslid: Tineke Klaver 
   Algemeen bestuurslid: Reinold Paauw 

   Contact:
   Voorzitter: voorzitter@kvflamingos.nl
   Secretaris: info@kvflamingos.nl
   Penningmeester: penningmeester@kvflamingos.nl
   Wedstrijdsecretariaat: ws@kvflamingos.nl

   Ledenadministratie:  Antoinette Postmus
   ledenadministratie@kvflamingos.nl

   > PR-Commissie
   Verantwoordelijk voor alle uitingen: website, nieuwsbrief, social media, pers. Maakt ook foto's van activiteiten.
   Contactpersoon: Amanda Vlot
   Overige leden: Elina Wijma, Marrit Postma
   Contact: prcommissie@kvflamingos.nl
   Contact website: webmaster@kvflamingos.nl

   > TC (Technische Commissie)
   Verantwoordelijk voor de oudere jeugd en regelen alles rondom de opgaven en aanvragen met KNKV en gemeente.
   Contactpersoon: Mariska Wijma 
   Overige leden: Janco Slingerland, Emiel Flikkema, Geertina Leijendekker 
   Contact persoon vanuit bestuur: Reinold Paauw
   Contact: tc@kvflamingos.nl

   > JBG (Jeugdbegeleidingsgroep) 
   Houdt zich bezig met alle zaken rondom de jeugdspelers. Denk hierbij aan teamindeling en trainingstijden. 
   Contactpersoon: Amarins van der Meer 
   Overige leden: Thea Baas, Joukje Stuursma, Reinder Zuidhoorn, Daan Haverhoek 
   Contact: jbg@kvflamingos.nl

   > Sponsorcommissie
   Contactpersoon: Romke van der Wal
   Overig lid: Hans de Vries
   Contact: sponsorcommissie@kvflamingos.nl

   > Clubbinders
   De supportersvereniging van KV Flamingo's.
   Contactpersoon: Jakob de Vries
   Bestuursleden: Sydo van der Veer, Serena Hermsen, Amanda Vlot, Rikst Broekhuizen, Minze Hoekstra, Reinder Zuidhoorn
   Penningmeester: Jakob de Vries
   Contact: clubbinders@kvflamingos.nl

   > Bestuur G-korfbal
   Houdt zich bezig met alle zaken rondom het G-korfbal: trainingen, toernooien, uitjes.
   Contactpersoon: Griet de Vries
   Overige leden: Bonnie Dalstra, Attie Kloosterman, Hilly Tjalsma, Ryan Wilzing, Martha Bijlstra, Harma Postmus, Christina Kooistra, Nynke Geertsma en Myrthe Tabak
   Contact: g-korfbal@kvflamingos.nl

   > Activiteitencommissie
   Verantwoordelijk voor activiteiten als ochtendprogramma familiedag, spelochtend met pasen en het oudejaarstoernooi.
   Contactpersoon: Sieberen Veenstra
   Overige leden: DaniĆ«lle Hesselink, Thea Baas, Arnout Wijma, Hendrik Land, Sita Veltman, Janny Bouius
   Contact: activiteitencie@kvflamingos.nl 

   > Kledingbeheer
   Verantwoordelijk voor de kleding van de spelers: wedstrijdtenues en trainingspakken.
   Contactpersoon: Yvonne de Meer 
   Overig lid: Gea Plantinga
   Contact: kledingcommissie@kvflamingos.nl

   > Kantinecommissie (veld)
   Regelt alle zaken rondom de kantine: barpersoneel, inkoop etc.
   Contactpersoon: Ineke van der Wolf
   Overige leden: Carolien Haverhoek, Diete Paauw, Jeanet Veenstra
   Contact: kantinecie@kvflamingos.nl

   > Materiaal- en onderhoudscommissie commissie (veld)
   Verantwoordelijk over al het materiaal binnen de korfbalvereniging
   Contactpersoon: Ulbe Leijendekker
   Overig lid: Sytze Metzlar, Hylke de Vries
   Contact: onderhoudscie@kvflamingos.nl