/
  • In memoriam Schelto van der Lijn (1938 – 2020)

   Op dinsdag 15 december jl. bereikte ons het verdrietige bericht dat onze oud voorzitter en plichtsgetrouw verenigingslid Schelto van der Lijn is overleden.

   Toen dochters Froucke en Frederieke gingen korfballen, kwam Schelto, zelf een fervent voetballer, in aanraking met de kv Flamingo’s. Als betrokken ouder kwam hij vaak kijken bij de wedstrijden. 

   Zo kon het gebeuren dat hij op een gegeven moment door Wander Hoen werd gevraagd of hij niet een keer kon invallen bij het 2e 12-tal, omdat het team een heer tekort kwam. 

   De sportman in Schelto zei meteen “ja”. Hij vond het spelletje leuk en in 1987 meldde hij zich aan als lid van de kv Flamingo’s. Zo’n 15 jaar speelde hij in competitieverband korfbal, eerst in het 2e 12-tal en later met heel veel plezier in het veteranen 8-tal. 

   In 1991 werd Schelto voorzitter van de kv Flamingo’s. Hij bracht de kennis die hij had opgedaan tijdens de cursus ‘Hoe bestuur ik een sportvereniging’ in praktijk, zoals het maken van organisatieschema’s en een beleidsplan. Toen Schelto aantrad als voorzitter telde de vereniging zo’n 90 leden. Zijn doel was om daar 150 van te maken, een behoorlijk ambitieus streven in de ogen van zijn medebestuursleden, maar het lukte. Momenteel telt de vereniging rond de 250 leden. 

   Hij zette de JeugdBegeleidingsGroep (JBG) op, was actief in het werven van sponsoren en deed veel pr-werkzaamheden. Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen in Buitenpost zette hij om in korfballessen tijdens de gymnastieklessen wat de vereniging veel nieuwe jeugdleden opleverde. Het hoogtepunt tijdens zijn bestuursperiode was ongetwijfeld de totstandkoming van een eigen kantine, met kleedboxen en een bergplaats voor de materialen. Met niet aflatende energie heeft Schelto zich hiervoor ingezet. Hij was de grote drijfveer en samen met een groep vrijwilligers werd er een mooie accommodatie neergezet die op 13 september 1996 feestelijk werd geopend. 

   In 1997 trad Schelto af als voorzitter, maar hij bleef het wel en wee van de vereniging volgen. Samen met zijn vrouw Janny was hij vaak te vinden bij de wedstrijden van het eerste en tweede, op het veld en in de zaal. Daarnaast was hij ook op de ledenvergaderingen, als erelid, vaak aanwezig.

   We zullen hem missen aan de zijlijn.