/
  • Update rubbergranulaat kunstgras

   Sinds de nieuwsuitzending van het tv-programma Zembla op 5 oktober 2016 staan de rubberkorrels op kunstgrasvelden ter discussie. Er is aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van rubbergranulaat op de velden. Een bepaalde stof in de korrels, die mogelijk kankerverwekkend is, wordt ter discussie gesteld door wetenschappers. Lees op deze pagina alles over de situatie van Achtkarspelen, de samenwerking van KV Flamingo’s en VV Buitenpost en lees de tijdlijn: welke acties zijn er tot nu toe ondernomen door KV Flamingo’s(en VV Buitenpost)?

   Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemical Agency) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

   Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.

   De situatie in Achtkarspelen
   In Achtkarspelen wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden in Surhuisterveen, Harkema en Buitenpost. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

   De velden in Achtkarspelen zijn conform regelgeving en goedkeuring aangelegd met goedgekeurde producten. Het rubbergranulaat dat in onze gemeente wordt gebruikt, wordt bijna in alle gemeenten van Nederland toegepast.

   De gemeente wacht de resultaten van het onderzoek met veel belangstelling af, zo is aan KV Flamingo's medegedeeld.

   Samenwerking KV Flamingo’s en VV Buitenpost
   Zeer begrijpelijk krijgt de club verontruste reacties op de nieuwsberichten over dit onderwerp. Daarom hebben de besturen van VV Buitenpost en KV Flamingo’s de handen bijeen geslagen in deze kwestie.  Afgesproken is dat wij berichtgeving en onderzoeken over het rubbergranulaat nauwlettend in de gaten houden. Ook houden we nauw contact met de gemeente Achtkarspelen, de KNVB en de KNKV en nemen in overleg met de gemeente en de bonden maatregelen als de situatie daarom vraagt.

   Tijdlijn KV Flamingo’s: welke acties zijn er tot nu toe ondernomen?  

   • 1 november 2016 - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft monsters genomen van rubberkorrels op sportpark De Swadde. Het rubbergranulaat wordt meegenomen in het onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van de korrels uit oude autobanden. Met een stofzuiger zijn op 6 plekken van ons kunstgrasveld rubberkorrels opgezogen (vv Buitenpost beschikt over hetzelfde kunstgras met hetzelfde rubbergranulaat). De korrels zijn in een glazen fles meegenomen naar een laboratorium. Daar wordt geanalyseerd welke stoffen in welke hoeveelheid er in zitten. In totaal worden er 100 kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. De resultaten van het RIVM-onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s zijn eind 2016 beschikbaar.

   • 17 oktober 2016 - Het bestuur heeft, in overleg met voetbalvereniging Buitenpost, besloten het kunstgrasveld vanaf maandag 17 oktober 2016 te sluiten voor trainingen en wedstrijden van jeugdspelers. Het gaat om teams t/m A junioren. Senioren zijn vrij in de keuze om wel of niet te spelen op het veld met rubberkorrels.
   • 21 december 2016 - Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.


   Gerelateerde
   links:
   2 januari 2017: Reactie van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
   9 december 2016: Een korte reactie van gemeente Achtkarspelen
   7 oktober 2016:
   Reactie KNKV op het gebruik van het zogenaamde SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden