/
  • De uitvoering

   Aanpak accommodatie
   Na de start in oktober 2017 is inmiddels het onderstaande gerealiseerd:

   • Upgraden en vergroten van kleed- en doucheruimtes
   • Vernieuwen en uitbreiden van aantal douches
   • Nieuwe toiletten bij de kleedruimtes
   • Vervanging cv-ketel en boiler
   • Nieuwe berging korfbalmateriaal
   • Nieuwe opbergruimte onderhoudscommissie
   • Bekleding buitenwand
   • Luifel aangebracht
   • Entree vergroot
   • Bestrating aangepast/uitgebreid

   Wat willen we nog realiseren:

   • Nieuwe voorpui met terrastoegang
   • Uitbreiding met nieuwe keuken
   • Uitbreiding met vergaderruimte
   • Gang doortrekken naar 2e scheidsrechterskleedruimte
   • Upgrade kantine (plafond, vloer, wanden, verlichting) 

   Beschikbare subsidie
   Om bovenstaande te kunnen uitvoeren zijn er subsidieaanvragen gedaan. Dit heeft geresulteerd in:

   • € 30.702,- vanuit het Iepen Mienskipsfûns 
   • € 2.500,-  vanuit het Rabo Fonds Coöperatief Dividend

   De uitvoering
   Er is een bouwcommissie geformeerd die bestaat uit de aannemer (Bouwservice Jaap v.d. Heide), Hans de Vries, Bernard Klaver en Wolter de Haan. Vanuit het bestuur is Ette Frits Veenstra het aanspreekpunt. Uiterlijk 1 augustus 2019 moet alles gerealiseerd zijn.