/
  • De plannen

   Uitbreiding en upgrade van accommodatie KV Flamingo’s 
   Het huidige clubgebouw (kantine ‘de Ynrinner’ en de kleed- en doucheruimtes) is in 1996 gebouwd.
   Intussen is deze verouderd, voldoen de kleed- en doucheruimtes niet aan KNKV-eisen en zijn ze niet meer toereikend voor het ledenaantal van de vereniging.
   Tijd voor uitbreiding, upgrading en verduurzaming van onze accommodatie. 

   Wat is inmiddels gerealiseerd? 
   - Er zijn zonnepanelen geplaatst waardoor wij volledig voorzien zijn in eigen stroomverbruik
   - Aanvoer capaciteit waterleiding is vergroot

   Wat zijn de verdere plannen?
   - Upgraden en vergroten van kleed- en doucheruimtes
   - Vernieuwen en uitbreiden van aantal douches
   - Nieuwe toiletten bij de kleedruimtes
   - Vervanging cv-ketel + installatiewerk 
   - Nieuwe berging voor korfbalmateriaal
   - Upgraden kantine door nieuwe voorpui met terrastoegang en luifel
   - Verplaatsen keuken en magazijnruimte
   - Huidige berging korfbalmateriaal geschikt maken als materiaal ruimte voor de onderhoudscommissie 

   Hoe willen we dit aanpakken?
   Het wensenlijstje is ambitieus. Maar, waar een wil is, is een weg.
   Afhankelijk van hoeveel geld we willen en kunnen investeren, de mate van zelfwerkzaamheid en de opbrengst uit acties, fondsenwerving en sponsoring zal worden gekeken wat haalbaar is.
   De noodzaak voor realisatie van de punten 1 t/m 4 is het hoogst. Dit willen we in fase 1 minimaal realiseren.
   Op de ledenvergadering in maart 2017 presenteert het bestuur een uitgewerkt plan.