/
  • Corona maatregelen

   Corona commissie 
   De corona commissie bestaat uit: Jan de Jong, Reinold Paauw, Ineke van der Wolf, Mariska Wijma.


   Corona protocol vanaf 18 november 2020

   • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
   • voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
   • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
   • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
   • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, uitzonderingen:

   ~       kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en hoeven ook geen afstand te houden tot personen van andere leeftijdsgroepen;

   ~       personen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel tot personen ouder dan 18 jaar;

   • vermijd drukte;
   • was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
   • schud geen handen;
   • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
   • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was de handen.
   • sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar sporten;
   • wanneer personen sporten in groepjes zorg dan dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort;
   • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk

   Vereniging en accommodatie

   • Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier;
   • toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
   • de kantine is gesloten.

   Wedstrijden

   • officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen.

   Accommodatie:

   • Kleedkamers, douches zijn dicht;
   • toilet is wel toegankelijk.
   • voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes in sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden;
   • desinfecteer je handen direct bij binnenkomst, desinfectans staat klaar;
   • ventileer de lucht regelmatig 10 - 15 minuten door het openen van ramen/nooddeuren.

   doe dit na/voor intensief gebruik en bij voorkeur bij droog weer. tijdens het sporten kunnen ramen/nooddeuren gesloten blijven.

   • wisseltijd: op de exact gereserveerde tijd mag je de accommodatie betreden.

   5 minuten voor het einde moet je de sportaccommodatie verlaten. dit om de stromen van gebruikers zoveel mogelijk te reguleren.

   • desinfecteer zelf de gebruikte materialen na gebruik.
   • raak geen spullen aan die je niet gebruikt of gaat gebruiken.    
   • verlaat daarna direct de accommodatie.

   Trainingen:

   • gezondheidscheck voorafgaand aan de training; (in principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training);
   • niet eerder de sporthal betreden dan op de gereserveerde tijd;
   • 5 minuten voor het einde moeten de gebruikte materialen gedesinfecteerd zijn, de nooddeuren open gezet voor het ventileren en moet je de sportzaal verlaten. dit betekent dat je een kwartier voor het einde van je training moet stoppen met de training, anders kom je tijd te kort. bij de pupillen, aspiranten en evt. junioren heb je  hiervoor hulp van de corona coördinator (ouders);
   • verlaat daarna direct de accommodatie.
   • houd je eigen omgeving altijd schoon en netjes;
   • toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.
   • Senioren teams:

   ~       er mogen maximaal 16 personen tegelijk aan het trainen zijn; trainers/begeleiders zijn hier niet bij inbegrepen;

   ~       er mag in groepen van maximaal 4 personen gesport worden. deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden.

   ~       de viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;

   ~       de viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes of zelfde kleur shirt;

   ~       onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.

   ~       trainer heeft ook de functie van corona coördinator.

   • Pupillen, aspiranten en junioren:

   ~       Corona ouder mag aanwezig zijn als corona coördinator;

   ~       ouders mogen niet mee naar binnen. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten;

   ~       gelden niet de regels voor van groepjes van 4 en maximaal 30 personen;

   ~       onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;

   ~       aspiranten en junioren hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden, wel tot volwassenen en spelers die uitkomen in de senioren competitie.

   ~       spelers die uitkomen in de junioren en 18 jaar of ouder zijn mogen zich houden aan de maatregelen die gelden voor junioren.

   • Corona-coördinator

   Stel een  ‘Corona-coördinator’ aan, die herkenbaar aanwezig is met een oranje hesje.

   Bij pupillen, aspiranten en evt. junioren is dit bij toerbeurt een ouder van één van de spelers (maak hiervoor een schema en verspreid dit onder de ouders).

   Bij senioren is dit de trainer.

   Functie van deze persoon:

   ~       Erop toezien dat de handen voor en na de training gedesinfecteerd worden;

   ~       wijzen op gebruik van mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder buiten de training;

   ~       personen die ziekteverschijnselen vertonen kunnen door de corona-coördinatoren dringend geadviseerd worden om de sportaccommodatie te verlaten, zoals bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

   ~       tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid;

   ~       erop toezien dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de training;

   ~       er met behulp van de trainers en evt. spelers voor zorgen dat de gebruikte sportmaterialen na de training gedesinfecteerd worden en de nooddeuren open gezet voor het 10-15 minuten ventileren;

   ~       ervoor zorgen dat de spelers de  sportaccommodatie direct verlaten na de training en voorkomen dat er een ophoging plaats vindt in de hal en spelers op een kluitje door de deur gaan.


    Attributen en voorwerpen

   • Gebruikte materialen na gebruik zelf desinfecteren na elke training;
   • Als er nog groepen na je komen die hetzelfde materiaal gebruiken dan is het voldoende om alleen een papieren doek met desinfectie middel over de palen halen tot waar ze aangeraakt zijn tijdens de training of wedstrijd;
   • Ventileer de lucht regelmatig 10 - 15 minuten door het openen van ramen/nooddeuren.

   Doe dit na/voor intensief gebruik en bij voorkeur bij droog weer. Tijdens het sporten kunnen ramen/nooddeuren gesloten blijven;

   • Raak geen spullen aan die je niet gebruikt of gaat gebruiken.

    Namens de Corona commissie

   Jan de Jong                                                 06-20782774

   Ineke van der Wolf                                       06-83510420

   Mariska Wijma                                             06-31252010

   Reinold Paauw                                             06-13009858


    

   Veel gestelde vragen rondom corona 

   In dit document van het knkv zijn veelgestelde vragen rondom corona te vinden.  
   https://www.knkv.nl/faqcorona