/
  • Plannen voor sporten vanaf 5 juni

   De mogelijkheden voor sporten worden vanaf 5 juni verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.  

   • De landelijk geldende maatregelen zijn van toepassing en te vinden op de site en het verzoek is aan een ieder om zich hieraan te houden.
   • Er mag binnen en buiten weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. 
   • Kleedkamers en douches zijn geopend. 
   • Kantine is niet open, tijdens de pauzes wordt er limonade geschonken voor de spelers en is koffie aanwezig voor begeleiders. 
   • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
   • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 
   • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijden.
   • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
   • Corona ouder blijft aanwezig als corona coördinator bij de wedstrijden;
   • Als ondersteuning nodig is voor de sportactiviteit van een speler dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
   • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches, rijouders naar een uitwedstrijd en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

   Corona-coördinator
   Dit is bij toerbeurt een ouder van één van de spelers

   • erop toezien dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijd;
   • er met behulp van de trainers en evt. spelers voor zorgen dat de gebruikte sportmaterialen na de wedstrijd gedesinfecteerd worden;
   • ervoor zorgen dat de spelers de  sportaccommodatie direct verlaten na de wedstrijd.

   We komen gelukkig weer steeds dichter bij een situatie waarin we weer volledig kunnen sporten en naar wedstrijden kunnen kijken. Veel plezier gewenst, bestuur en Corona commissie