/
  • Coronamaatregelen vanaf 18 november

   Vanaf 18 november gelden nieuwe maatregelen naar aanleiding van de persconferentie.

   De volgende maatregelen zijn van toepassing:

   • ·         Houd je aan de bestaande maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in je ellenboog, ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
   • ·         niet eerder in de sporthal komen dan op de afgesproken tijd en na de training moet de sporthal zo snel mogelijk verlaten worden;
   • ·         voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes in sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden;
   • ·         Bij binnenkomst handen desinfecteren met de aanwezige handendesinfectans;
   • ·         kleedkamer, douches en kantine zijn gesloten, toilet  is wel toegankelijk;
   • ·         gezondheidscheck voorafgaand aan de training. In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.
   • ·         Senioren teams:

   ~        Er mogen maximaal 16 personen tegelijk aan het trainen zijn. Trainers/begeleiders zijn hier niet bij inbegrepen;

   ~        er mag in groepen van maximaal 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden.

   ~        de viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;

   ~        de viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes of zelfde kleur shirt;

   ~        onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.

   ~        trainer heeft ook de functie van corona coördinator.

   • ·         Pupillen, aspiranten en junioren:

   ~        Corona ouder blijft aanwezig als corona coördinator;

   ~        ouders mogen niet mee naar binnen. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten;

   ~        de regels voor van groepjes van 4 en maximaal 30 personen gelden niet;

   ~        onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;

   ~        aspiranten en junioren hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden, wel tot volwassenen en spelers die uitkomen in de senioren competitie.

   ~        spelers die uitkomen in de junioren en 18 jaar of ouder zijn mogen zich houden aan de maatregelen die gelden voor junioren.

   • ·         Corona-coördinator

   Stel een  ‘Corona-coördinator’ aan, die herkenbaar aanwezig is met een oranje hesje.

   Bij pupillen, aspiranten en evt. junioren is dit bij toerbeurt een ouder van één van de spelers (maak hiervoor een schema en verspreid dit onder de ouders).

   Bij senioren is dit de trainer:

   Functie van deze persoon:

   ~        Erop toezien dat de handen voor en na de training gedesinfecteerd worden;

   ~        wijzen op gebruik van mondkapje voor iedereen van 13 jaar en ouder buiten de training;

   ~        personen die ziekteverschijnselen vertonen kunnen door de corona-coördinatoren dringend geadviseerd worden om de sportaccommodatie te verlaten zoals bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

   ~        tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid;

   ~        erop toezien dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de training;

   ~        er met behulp van de trainers en evt. spelers voor zorgen dat de gebruikte sportmaterialen na de training gedesinfecteerd worden en de nooddeuren open gezet voor het 10-15 minuten ventileren;

   ~        ervoor zorgen dat de spelers de sportaccommodatie direct verlaten na de training en voorkomen dat er een ophoping plaats vindt in de hal en spelers op een kluitje door de deur gaan.