/
  • Ette- Frits Veenstra & Wieger van der Wolf hebben de KT3 trainerscursus behaald!

   In november 2019 is een groep cursisten begonnen aan de KT3 trainersopleiding aangeboden vanuit het KNKV. Wieger van der Wolf en Ette-Frits Veenstra deden vanuit KV Flamingo’s aan deze cursus mee. Beide hadden eerder het KT2 trainers certificaat behaald.

   In deze cursus stonden een aantal korfbalacties (schieten, vrijlopen, passen en in balbezit blijven) centraal. Daarnaast ook de acties van de niet balbezittende partij (voorkomen van schieten,  voorkomen van vrijlopen, voorkomen van passen en in balbezit komen).

   Deze acties werden gepresenteerd aan de hand van de begrippen “ruimte en tijd”. Van hieruit werd toegewerkt naar het maken van een analyse van de wedstrijden, ten aanzien van het team maar ook zeker het individu. Deze analyse moest gemaakt worden door wedstrijden en trainingen op te nemen en om dan vervolgens opnieuw te bekijken en te analyseren en uit te werken aan de hand van de eerder genoemd korfbalacties.

   Hieruit voortvloeiend zijn we bezig geweest met het maken van een trainingsschema “op maat” voor je team maar ook zeker de individuele spelers. Er was aandacht voor zelfreflectie; waarom is er gekozen voor een bepaalde trainingsopzet en oefeningen? Is het reëel ten opzichte van de groep spelers? Kun je anticiperen op resultaat? Jan Piepers kwam langs om te kijken hoe een training werd gegeven en beoordeelde ook de ingeleverde opdrachten/verslagen.

   Tot slot werd aandacht geschonken aan hoe en waarom je op een bepaalde wijze staat te coachen, hoe gesprekken worden aangegaan met spelers alsook hoe andere coaches begeleid kunnen worden.

   Wij feliciteren Ette-Frits en Wieger met het behalen van het certificaat!