/
  • Vanuit het bestuur: de nieuwe richtlijnen

   Beste allemaal,

   Wat betekenen de nieuwe richtlijnen van het kabinet voor KV Flamingo’s? Daarover is het bestuur o.a. in gesprek met de gemeente Achtkarspelen. De gemeente, eigenaar van de velden en verantwoordelijk voor de publieke gezondheid, komt hiervoor met richtlijnen.

   Dinsdagavond werden een aantal zaken duidelijk: 
   –  kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –  spel (geen officiële wedstrijden)
   –  kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
   –  jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5m meter afstand er tussen
   –  gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen, er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

   Het KNKV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de sportbonden en de vereniging sport en gemeenten aan een algemeen sportprotocol dat door het RIVM dient te worden goed gekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten. In navolging hierop komt het KNKV met een korfbalspecifiek protocol. Dit korfbalspecifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

   We wachten deze besluitvorming af en gaan dan samen met JBG en trainers kijken hoe we daar een praktische invulling aan kunnen geven.

   Met vriendelijke groet
   Ette-Frits