/
    • TC presenteert plannen aan selectie en trainers

      Woensdag 22 Januari heeft de TC (Technische Commissie) alle plannen gepresenteerd aan de selectie en de trainers. We hebben hen gevraagd om hier goed over na te denken en met feedback te komen. Wij wachten tot vrijdag 31 Januari en dan gaan we verder met het maken van het eindplan. Dit eindplan zal door ons, op een nog nader te noemen tijdstip, aan de gehele vereniging worden gepresenteerd. De bedoeling is dat we hiermee een breed draagvlak krijgen voor onze plannen en de volledige steun van iedereen. Niet alleen de selectiespelers en trainers zijn hiermee gemoeid, dit gaat door de gehele vereniging. Om de plannen te verwezenlijken hebben we de hulp nodig van iedereen, want het vergt nogal wat vrijwilligers. Het zijn geen zware taken, maar vele handen maken licht werk!

      De TC