/
  • Ken jij nieuwe leden voor ons G-team?

   Helaas heeft het G-team te maken met een daling van het ledenaantal. Daarom is het G-team op zoek naar nieuwe toppers! 

   Aan het einde van het vorige seizoen zijn spelers Wieberen en Rebecca gestopt; de verhuizing van Tjaskerhiem naar Damwoude zal ongetwijfeld een van de redenen zijn. Recent hebben Ranna en Aileen afscheid genomen. Ranna is verhuisd naar Drachten, maar gelukkig hoeft ze niet te stoppen met korfballen, want ze kan aansluiten bij het G-team van Oerterp.

   Aileen woont al enige tijd in It Aventoer in Oentsjerk en door de afstand moet ze geregeld verstek laten gaan bij de trainingen en toernooien. Ze mist daardoor de binding met het team en heeft daarom besloten te stoppen bij Flamingo’s. Maar ook Aileen zien we terug op de toernooien, want kv De Wâlden is gestart met een G-team en Aileen is meteen lid geworden. Tijdens het toernooi van 30 november hebben we afscheid genomen van Ranna. Aileen kon er niet bij zijn, maar zij kreeg haar afscheidscadeautje thuis bezorgd. We wensen Ranna en Aileen heel veel succes bij hun nieuwe vereniging!

   Ook Noah loopt er tegenaan dat hij heel vaak niet aanwezig kan zijn op de trainingen en de toernooien en ook hij heeft besloten voorlopig te stoppen, in afwachting van de bouw van een nieuwe locatie van Stichting Sprank in Buitenpost. 

   Het G-team kan dus wel nieuwe leden gebruiken! Wie eens een kijkje wil nemen op de training of even mee wil doen, is altijd welkom. Het G-team traint op zaterdagochtenden van 10.30 – 11.30 uur in de gymzaal aan de Parklaan. Het contactadres: Griet de Vries, tel. 0511-543170 of 06-29284571.