/
  • NIX <18 bij Korfbalvereniging Flamingo’s

   Afgelopen weekend heeft onze korfbalvereniging controle gehad op naleving van het alcoholbeleid. Aanleiding nogmaals iedereen te attenderen op het feit dat wij als vereniging het alcoholbeleid NIX onder de 18 hanteren. Dus ben je geen 18? dan ook geen alcohol! Niet kopen maar ook niet aannemen van een ander.
   Bij de minst of geringste twijfel zullen barvrijwilligers vragen om je id-kaart en deze controleren.
   De boetes die opgelegd kunnen worden zijn hoog en kunnen oplopen tot circa 1400 euro.

   Een ander aandachtspunt waar we met z’n allen op moeten letten is het drinken uit flesjes en glazen aan de rand van de sportvelden. Dit is NIET toegestaan. Vlak voor de kantine kan een flesje bier of een glas wijn gedronken worden maar niet aan de rand van het veld. Ook hier wil ik graag een ieder vragen de regels te hanteren zoals opgesteld.

   Als we ons houden aan de regels worden ook onze barvrijwilligers niet in verlegenheid (ook jezelf niet) gebracht. Zij staan er voor hun en jullie plezier echter zij zullen primair worden aangesproken op het moment dat het niet volgens afspraak verloopt!!

   Kortom: laten we er met elkaar voor zorgen dat wij als vereniging ons aan het beleid NIX <18 houden en we nog heel veel activiteiten mogen/kunnen organiseren.